Gabinet logopedyczny Logopeda Lewsza

Miło Cię widzieć!

Poznajmy się

Poznaj terapeutów, którzy zadbają o powodzenie Twojej terapii.

Katarzyna Lewsza (Kłobus) - Logopeda Warszawa

mgr Katarzyna Lewsza

Logopeda | Mioterapeuta | Oligofrenopedagog
Ukończyłam studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowe studia z zakresu oligofrenopedagogiki oraz podyplomowe studia na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Nieustannie rozwijam swój warsztat na licznych szkoleniach, a dodatkowo studiuję fizjoterapię w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Zajmuję się terapią miofunkcjonalną, przywracam język i mięśnie układu orofacjalnego do właściwych funkcji żucia, oddychania i połykania. Pracuję z Pacjentami, którzy są przed, w trakcie lub po leczeniu ortodontycznym wspomagając leczenie i jego efekty, z Pacjentami z zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych (piski uszne, szumy uszne, trzaski w stawach podczas jedzenia, zmęczenie mięśni żujących podczas jedzenia). Pracuję także z Pacjentami z wadami wymowy usprawniając mięśnie biorące udział w artykulacji.
 Ukończone kursy i szkolenia:
 • Praktyczny kurs anatomiczny. Staw skroniowo-żuchwowy z uwzględnieniem zaburzeń czaszkowo-kręgosłupowych, wg Prof. M. Roccabado
 • „Staw skroniowo-żuchwowy – współpraca lekarza, fizjoterapeuty i logopedy. Podejście holistyczne”
 • MFS – Multifunction System Kit (Moduł I i II)
 • MFT 9-99 sTArs terapia miofunkcjonalna w wieku 9-99 lat ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg A. Kittel
 • Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z  zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego — diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
 • Metoda werbo-tonalna
 • MAKATON  – I i II stopnia
 • Logorytmika – ruch słuch słowo©
 • Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem
 • Dziecko z ADHD w rodzinie i szkole
 • Komunikacja z dzieckiem z zespołem Aspergera
 • Diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju językowego
 • Praca z dzieckiem nadpobudliwym
Ula Kondraciuk

mgr Ula Kondraciuk

Logopeda | Terapeuta metody Johansena IAS
Jestem magistrem logopedii ogólnej i klinicznej, studia ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim. Logopedia jest moją pasją. W mojej pracy wykorzystuję różne metody indywidualnie dostosowane do potrzeb i celów Pacjenta. Zajęcia z małymi dziećmi prowadzę w formie zabawy. Pracuję z Pacjentami, którzy chcą poprawić jakość swojego głosu (praca głosem, wokaliści, trudności z emisją głosu). Pracuję również z Pacjentami z wadami wymowy, usprawniając ich wymowę poprzez pracę na mięśniach. Zajęcia z dorosłymi Pacjentami staram się opierać na ich pasjach i zainteresowaniach.
 Ukończone kursy i szkolenia:
 • Kurs Metody Johansen IAS
 • Terapia metodą Warnkego: trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny
 • Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego — diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii
 • Rehabilitacja głosu w terapii logopedycznej
 • Emisja głosu
 • Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju
Wszystko co chcielibyście wiedzieć o pierwszej wizycie u logopedy

Zapraszamy do gabinetu!

Zajęcia prowadzone są w profesjonalnie urządzonym gabinecie na warszawskim Muranowie. Gabinet logopedyczny urządzony jest w stylu minimalistycznym, by zmaksymalizować skupienie Pacjenta na terapii. Pokój jest wyposażony w dwa stanowiska do pracy z Pacjentami w różnym wieku, zestaw luster do diagnoz i terapii oraz w stół rehabilitacyjny do pracy mięśniowej z Pacjentami. Szafy skrywają półki pełne gier i pomocy dydaktycznych. Gabinet wyposażony jest w pełne zaplecze sanitarne. Dbamy o pełne bezpieczeństwo naszych Pacjentów. Pracujemy w maseczkach i rękawiczkach ochronnych. W każdym pomieszczeniu znajdują się dyspensery środków wiruso- i bakteriobójczych. Pomiędzy wizytami miejsca pracy są dezynfekowane, a gabinet wietrzony.

Dołącz do nas w social media!

Porzuć ograniczenia i zacznij mówić swobodnie