Gabinet logopedyczny Logopeda Lewsza

Miło Cię widzieć!

Poznajmy się

Poznaj terapeutów, którzy zadbają o powodzenie Twojej terapii.

mgr Katarzyna Lewsza

Logopeda | Mioterapeuta | Oligofrenopedagog
Ukończyłam studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowe studia z zakresu oligofrenopedagogiki oraz podyplomowe studia na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Nieustannie rozwijam swój warsztat na licznych szkoleniach, a dodatkowo studiuję fizjoterapię w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Zajmuję się terapią miofunkcjonalną, przywracam język i mięśnie układu orofacjalnego do właściwych funkcji żucia, oddychania i połykania. Pracuję z Pacjentami, którzy są przed, w trakcie lub po leczeniu ortodontycznym wspomagając leczenie i jego efekty, z Pacjentami z zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych (piski uszne, szumy uszne, trzaski w stawach podczas jedzenia, zmęczenie mięśni żujących podczas jedzenia). Pracuję także z Pacjentami z wadami wymowy usprawniając mięśnie biorące udział w artykulacji.
 Ukończone kursy i szkolenia:
 • CRAFTA® (Craniofacial Therapy Academy) – kurs podstawowy
 • Zaburzenia czaszkowo-szyjne i czaszkowo-kręgosłupowe. Diagnoza i podejście do leczenia stawów skroniowo-żuchwowych wg. Prof. Dr. Mariano Rocabado S.
 • Praktyczny kurs anatomiczny. Staw skroniowo-żuchwowy z uwzględnieniem zaburzeń czaszkowo-kręgosłupowych, wg Prof. Mariano Roccabado S.
 • „Staw skroniowo-żuchwowy – współpraca lekarza, fizjoterapeuty i logopedy. Podejście holistyczne”
 • MFS – Multifunction System Kit (Moduł I i II)
 • MFT 9-99 sTArs terapia miofunkcjonalna w wieku 9-99 lat ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg A. Kittel
 • Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z  zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego — diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
 • Metoda werbo-tonalna
 • MAKATON  – I i II stopnia
 • Logorytmika – ruch słuch słowo©
 • Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem
 • Dziecko z ADHD w rodzinie i szkole
 • Komunikacja z dzieckiem z zespołem Aspergera
 • Diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju językowego
 • Praca z dzieckiem nadpobudliwym

mgr Aleksandra Pieńczuk

Logopeda
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku logopedia ogólna i kliniczna prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski, we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Swój warsztat pracy doskonalę uczestnicząc w różnych szkoleniach. Współpracuję z pacjentami dorosłymi i dziećmi przygotowując i usprawniając funkcjonalność układu orofacjalnego przed, w trakcie i po leczeniu ortodontycznym. Pracuję również z dziećmi z wadami wymowy, budując właściwą sprawność mięśniową narządów artykulacyjnych, a także z osobami przygotowującymi się do zabiegu podcięcia wędzidełka.
 Ukończone kursy i szkolenia:
 • Holistyczne podejście do terapii zaburzeń czynnościowych – kurs praktyczny
 • Plastyka wędzidełka języka w leczeniu zespołowym – praktyczny kurs kadawerowy
 • Terapia manualna języka
 • Pozycja spoczynkowa języka i połykanie – diagnoza i terapia
Ula Kondraciuk

mgr Ula Kondraciuk

Logopeda | Terapeuta metody Johansena IAS
Jestem magistrem logopedii ogólnej i klinicznej, studia ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim. Logopedia jest moją pasją. W mojej pracy wykorzystuję różne metody indywidualnie dostosowane do potrzeb i celów Pacjenta. Pracuję z Pacjentami, którzy chcą poprawić jakość swojego głosu m.in z wokalistami, lub poprzez pracę głosem, lub gdy trzeba pokonać trudności z emisją głosu. Pracuję również z Pacjentami z wadami wymowy, usprawniając ich wymowę poprzez pracę na mięśniach. Zajęcia z dorosłymi Pacjentami staram się opierać na ich pasjach i zainteresowaniach. Natomiast zajęcia z małymi dziećmi prowadzę w formie zabawy, która angażuje pacjenta.
 Ukończone kursy i szkolenia:
 • Kurs Metody Johansen IAS
 • Terapia metodą Warnkego: trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny
 • Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego — diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii
 • Rehabilitacja głosu w terapii logopedycznej
 • Emisja głosu
 • Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju
agata-witan-logopeda-warszawa

mgr Agata Witan

Logopeda
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim przy współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Obecnie kontynuuję naukę w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuję się terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz z nieprawidłową wymową. W pracy najważniejsze jest dla mnie stworzenie relacji z dzieckiem, a także podążanie za jego potrzebami. Prowadzę zajęcia w formie zabawy, otaczając Pacjenta holistyczną opieką, która obejmuje wszystko, co jest niezbędne do tworzenia prawidłowej artykulacji. Pracuję również z dorosłymi Pacjentami, którzy są zainteresowani poprawą swojej wymowy. Skupiam się wówczas na kompleksowej terapii obejmującej wszechstronne i dostosowane indywidualnie działania, które prowadzą do osiągnięcia zamierzonych efektów.

 Ukończone kursy i szkolenia:
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
 • Holistyczne podejście do terapii zaburzeń czynnościowych – kurs praktyczny
 • Współpraca logopedy i ortodonty w terapii osób z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego – diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii
 • FTM – Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania dzieci od 4 roku życia z dyslalią obwodową)
 • Głoski k,g,l,f,w – terapia i wywoływanie
 • Profilaktyczne zajęcia grupowe w przedszkolu. Stymulowanie mowy i myślenia
 • Seplenienie międzyzębowe – diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego
 • Budowanie warsztatu umiejętności praktycznych – terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
zuzanna-bronowska-logopeda-warszawa

mgr Zuzanna Bronowska

Logopeda
Ukończyłam z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku logopedia ogólna i kliniczna, prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski, we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Aktualnie jestem w trakcie studiów z zakresu neurologopedii. Przede wszystkim pasjonuje mnie praca z Pacjentami dorosłymi, którzy utracili umiejętności związane z rozumieniem i/lub nadawaniem mowy w przebiegu chorób o podłożu neurologicznym. Zaburzenia korowe i podkorowe (afazja, dyzartria) znajdują szczególne miejsce w kręgu moich zainteresowań zawodowych. Prowadzę również terapię logopedyczną z małymi dziećmi, u których rozwój językowy przebiega w sposób nieharmonijny ze względu na wrodzone dysfunkcje układu nerwowego (spektrum autyzmu, afazja dziecięca, niepełnosprawność intelektualna). W pracy z drugim człowiekiem kładę duży nacisk na budowanie relacji, która prowadzi do skutecznej komunikacji.
 Ukończone kursy i szkolenia:
 • Holistyczne podejście do zaburzeń czynnościowych – kurs praktyczny
 • Od sylaby do modelowania zdań – programowanie języka u dzieci
 • Skojarzenia do mówienia
 • Kinesiotaping w logopedii
 • Muzyczny masaż logopedyczny
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne
 • FTM — fizjologiczna terapia miofunkcjonalna
 • Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem
 • Logorytmika — ruch, słuch, słowo
 • Makaton — kurs I i II stopnia
 • Terapia ręki — kurs I i II stopnia
 • Połykanie w logopedii
 • Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym
 • Oddychanie w praktyce logopedycznej
Wszystko co chcielibyście wiedzieć o pierwszej wizycie u logopedy

Zapraszamy do gabinetu!

Zajęcia prowadzone są w dwóch profesjonalnie urządzonych gabinetach w Warszawie. Nasze lokalizacje to ul. Łowicka 17 oraz ul. Dubois 2. Każdy gabinet logopedyczny urządzony jest w stylu minimalistycznym, by zmaksymalizować skupienie Pacjenta na terapii, co jest szczególnie ważne w pracy z dziećmi. Pokój jest wyposażony stanowisko do pracy z Pacjentami w różnym wieku, zestaw luster do diagnoz i terapii oraz profesjonalny stół rehabilitacyjny do pracy mięśniowej z Pacjentami. Szafy skrywają półki pełne gier i pomocy dydaktycznych. Gabinet wyposażony jest w pełne zaplecze sanitarne do dyspozycji Pacjentów. Dbamy o pełne bezpieczeństwo naszych Pacjentów. Pracujemy w maseczkach i rękawiczkach ochronnych. W każdym pomieszczeniu znajdują się dyspensery środków wiruso- i bakteriobójczych. Pomiędzy wizytami miejsca pracy są dezynfekowane, a gabinet wietrzony.

Porzuć ograniczenia i zacznij mówić swobodnie